XIAO BAN

THIÊN THANH SPA
ANN SKINCARE
CHÈ NGON 3N

Thông tin dự án

Địa chỉ: Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 50 mét vuông
Năm thực hiện: 2020
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xiao Ban

DOWNLOAD PORTFOLIO